Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

«ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА» БИЗНЕС БУК - Компания "Гипрококс"

  Заснований в 1929 році Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості Гипрококс є єдиною в країнах СНД проектною організацією з комплексної розробки проектно-кошторисної документації для будівництва нових, реконструкції й технічного переоcнащення діючих коксохімічних підприємств.

  За проектами інституту побудовані всі коксохімічні підприємства на пострадянському просторі і найбільші коксохімічні виробництва в Алжирі, Болгарії, Боснії та Герцоговині, Угорщині, Єгипті, Індії, Ірані, Китаї, КНДР, Нігерії, Пакистані, Польщі, Румунії, Туреччині, Фінляндії, Словаччині, Чехії та багатьох інших країнах. Усього за проектами Гипрококсу споруджено 59 коксохімічних заводів. Кожна третя тонна коксу у світі видається з печей, спроектованих Гипрококсом.

   Інститутом реконструйовано і технічно переоснащено сотні коксових батарей у комплексі з вуглепідготовчими цехами і цехами уловлювання хімічних продуктів коксування. У них використані прогресивні технології сучасної коксохімічної промисловості.

  Конкурентоспроможність розробок Гипрококсу підтверджена продажем закордонним фірмам більше 50 ліцензій і «ноу-хау» на коксові батареї, установки сухого гасіння коксу, установки вибіркового подрібнення вугільної шихти. Розробки інституту відповідають світовому рівню й захищені авторськими свідоцтвами й патентами. Гипрококс має 37 патентів України та 8 патентів Росії.

  Запорукою подальших успіхів інституту є його провідні фахівці та молоді спеціалісти. Інститут має у своєму складі такі науково-технічні відділи, як вугільний, коксовий, хімічний, відділи генеральних планів і транспорту, водопостачання й технологічних комунікацій, захисту навколишнього середовища, автоматизованих систем управління та інші. 90 % персоналу інституту є дипломованими інженерами й технічними фахівцями, які мають знання в області проектування і будівництва підприємств коксохімічної промисловості, зокрема  вуглепідготовчих цехів, коксових батарей і установок мокрого і сухого гасіння коксу, об'єктів розсіву коксу, цехів уловлювання хімічних продуктів коксування, переробних хімічних цехів, заводських споруд водопостачання, каналізації й очищення виробничих стічних вод, природоохоронних заходів,  енергопостачання підприємств, механізації й автоматизації виробничих процесів. Працівники інституту допомагають своїм клієнтам вибрати оптимальні варіанти дизайну нового підприємства або установки, що забезпечують високий техніко-економічний рівень будівництва, експлуатації і досягнення заданих гарантійних показників. 

  Гипрококсом створено конструкції батарей із широким діапазоном типорозмірів і потужністю від 250 до 1140 тис. тонн коксу на рік. Спроектовані коксові батареї оснащуються сучасними засобами механізації праці, автоматизації технологічних процесів і охорони навколишнього середовища від шкідливих викидів. Інженерним досягненням інституту є створення установок сухого гасіння коксу. Впровадження технології сухого гасіння дозволяє поліпшити фізико-хімічні показники якості коксу, утилізувати тепло розпеченого коксу з одержанням пари високих енергетичних параметрів, поліпшити санітарні характеристики виробництва й умови праці персоналу. Технічні досягнення Гипрококсу неодноразово експонувалися на виставках. Інститут був відзначений дипломами, а його фахівці нагороджені медалями. Розробки коксових батарей і установок сухого гасіння коксу демонструвалися на закордонних виставках і ярмарках в Італії, Австрії, Англії, Швеції, Польщі, Австралії, Туреччині, Німеччині, Чехії, США. Гипрококс співпрацює з науково-дослідними і проектно-конструкторськими організаціями України і Росії, має угоди про співпрацю з багатьма фірмами Італії, Німеччини, Індії, Польщі, Фінляндії, Китаю, Чехії та інших країн.

  В інституті розроблено концепцію і створено постійно діючу систему управління конкурентоспроможністю. Першочергові заходи спрямовані на усунення загроз конкурентному статусу інституту на перспективних ринках. Сьогодні такими ринками є Росія, Казахстан, Індія, Польща, Угорщина, Чехія, Туреччина, Іран, Бразилія тощо. Ці країни – найбільші імпортери інжинірингових послуг для коксохімії. Сьогодні стратегія інституту забезпечує його присутність і певну конкурентну перевагу на ринках Росії, Індії, Бразилії, Євросоюзу та інших регіонів світу.

   «Гипрококс» сертифікований відповідними органами України і Росії, має ліцензії на право здійснення професійної діяльності в галузі будівництва коксохімічних підприємств. Провідні спеціалісти інституту мають кваліфікаційні сертифікати.

  Систему управління якістю Гипрококсу схвалено міжнародним співтовариством Llоуd's Register Quality Assurance  та національним сертифікаційним органом УкрСЕПРО у відповідності з міжнародним стандартом системи управління якістю ISO-9001:2008. Система є застосованою для інжинірингових послуг і комплексної розробки проектної документації на будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення коксохімічних підприємств.  На наступні роки інститут забезпечений замовленнями на розробку науково-технічної документації і з упевненістю дивиться у майбутнє.

  Очолює Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс» Віктор Іванович Рудика. Під його керівництвом здійснено низку великих проектів для коксохімічних підприємств України, Росії та інших країн, значно пожвавилась зовнішньоекономічна діяльність інституту, зміцнились позиції на світовому ринку.

  Віктор Рудика – директор Державного інституту по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс», кандидат економічних наук, заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року нагороджений Срібним орденом «За патріотизм» ІІ ступеня, орденом «Святий князь Володимир» IV ступеня.

  Підприємство нагороджено орденами «За розбудову України ім. Михайла Грушевського», «За трудові досягнення» IV ступеня і III ступеня, Срібними медалями «Незалежність України» та «20 років Незалежності України», медалями «Трудова Слава», «Народна шана», «Лідер національного бізнесу», «Почесною відзнакою УПЦ».

Контакти:

вул. Сумська 60

м. Харків 61002, Україна
 Телефони:    +380-57-715-60-42
     +380-57-715-60-95
Факс:    +380-57-714-39-82

e-mail: giprokoks@ic.kharkov.ua