Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

"ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА" БИЗНЕС БУК - Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Після модернізації структури, укрупнення лабораторій та розширення проблематики досліджень із управління розвитком сільської школи в січні 2016 року створено відділ економіки та управління загальною середньою освітою на базі лабораторії управління освітніми закладами та лабораторії сільської школи, який очолює Людмила Миколаївна Калініна, доктор пед. наук (2008 р.), професор (2010 р.), голова науково-методичної комісії МОН України з інформатизації та комп’ютеризації закладів освіти (2011р). Розпочав свою діяльність із відділу школознавства у структурі Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР 21 вересня 1961 року. Іі першим завідувачем було призначено професора М.В. Черпінського. За ретроспективу свого розвитку відділ мав різні назви: відділ школознавства та теорії організації народної освіти (1961-1981), відділі і лабораторія наукових основ управління народною освітою (1981-1995), лабораторії управління освітніми закладами (1995-2015).

Починаючи з 1997 року під керівництвом професора Л.М.Калініної науковим колектив здійснював переважно фундаментальні дослідження, спрямовані на реформування системи управління освітою в Україні, обґрунтування теоретико-методологічних засад державно-громадського управління, стратегічного та інформаційного менеджменту в сфері освіти, пошук економіко-управлінських детермінант розвитку загальної середньої освіти: «Управління навчально-виховними закладами в умовах соціально-економічного реформування» (1996-1998 рр.), «Проблеми управління середніми  навчальними закладами в умовах оновлення змісту освіти» (1999-2001 рр.), «Функційний підхід до управління загальноосвітніми навчальними закладами» (2002-2004 рр.), «Організаційно-педагогічні умови управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах» (2005-2007 рр.), «Формування управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу» (2008-20011 рр.), «Теорія побудови і технології впровадження організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів» (2012-20014 рр.), «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами» (2015-20017 рр.).

Науковий колектив у партнерстві з керівниками освіти Асоціації керівників шкіл України (АКШУ, з 1994 р.); з менеджерами асоціації керівників шкіл Нідерландів (VVO, 2001–2006р.), з вченими та науковцями Нідерландської школи Освітнього менеджменту (NSO) при Амстердамському університеті (2002-2005 рр.), з громадськими організаціями «Агенція розвитку освітньої політики» (2008-2016рр.) та Асоціація міжнародних відносин Чеської Республіки (2012-2016рр.) також досліджували проблеми модернізації державно-громадсько управління в сфері освіти, децентралізації голландської системи освіти та участі громадських організацій в управлінні освітою, впровадження європейських норм і стандартів діяльності керівника, освітнього менеджменту та ін.

Науково-дослідна діяльність упродовж останніх двадцяти років, починаючи з 1996 року здійснюється у співпраці з колективами управлінь освіти різних ієрархічних рівнів, ОІППО і ЗНЗ 15 областей України та Автономної республіки Крим. Результати дослідження наукових співробітників лабораторії і відділу використовувалися під час підготовки Національних доповідей про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2011 і 2016 рр.), проектів базового Закону України «Про освіту» (2015-2016 рр.) і Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» щодо запобігання реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів і ін., Концепції профільного навчання в старшій школі (2003, 2009, 2013, 2015 рр.), розробки концепції авторських шкіл і базового стандарту професійної діяльності директора школи, пропозицій щодо внесення змін у законопроекти та підзаконні акти Верховної Ради України з децентралізації та дебюрократизації в галузі освіти, порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань та до процедури атестаційної експертизи, підготовки магістрів за спеціальністю електронне урядування та управління освітою.

Відділ має сформовані науково-управлінські школи, є осередком підготовки когорти висококваліфікованих науково-педагогічних і управлінських кадрів, які ефективно реалізують державну освітню політику в усіх без винятку регіонах нашої держави, наукових пошуків, фундатором інноваційних демократичних змін і генератором управлінських ідей задля розвитку Людини Культури цифрової доби, розгалужену систему співробітництва зі школами, органами управління освітою, інституціями післядипломної освіти, громадськими об’єднаннями.

Науковий доробок колективу відділу за останні 20 років знайшов відображення у 31 монографії, 41 посібнику, 10 програмах для підготовки науковців і керівників сфери освіти, 2 підручниках, більше ніж 500 статтях.