Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

БОНДАР ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

БОНДАР ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

провідний науковий співробітник, Інститут фізики Національної академії наук України,

доктор фізико-математичних наук, професор,

нагороджений Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» IV ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Бондар Віталій Михайлович закінчив Київський політехнічний інститут у 1956 р. за спеціальністю інженер-радист. В.М. Бондар є висококваліфікованим фахівцем у галузі фізики напівпровідників і напівпровідникової електроніки. Він виконав цикл робіт по дослідженню осциляторного ефекту у біполярної плазми у багатодолинних напівпровідниках в умовах розігріву плазми електричним полем. Виявив сильну залежність частоти коливань від ступені міждолинного перерозподілу електронів, що обумовлює її залежність від зовнішнього тиску, температури, орієнтації поля відносно осей кристалу. На основі цих ефектів створено ряд сенсорів для вимірювання тиску, температури, тощо. Виконав дослідження випромінювання гарячих електронів в напівпровідникових кристалах і наноструктурах.

В.М. Бондар є автором близько сотні наукових робіт, двох патентів України. Під його керівництвом виконано три кандидатські дисертації.

У 2013 р. за високі трудові досягнення Бондар Віталій Михайлович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – Георгіївську медаль «Честь. Слава. Труд».