Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

БОНДАРЕНКО ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

БОНДАРЕНКО ГЕРМАН МИКОЛАЙОВИЧ

заступник директора з наукової роботи Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,

доктор геолого-мінералогічних наук, професор,

нагороджений медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Бондаренко Герман Миколайович закінчив Московський хіміко-технологічний Інститут ім. Д.І. Менделєєва, інженерний фізико-хімічний факультет зі спеціальності «Технологія  радіоактивних, рідкісних і розсіяних елементів» (1958 р., Диплом Л № 999903).

Бондаренко Г.М., маючи спеціальну освіту та попередній досвід роботи у сфері атомної енергетики, приймав активну участь у роботах щодо наукового обґрунтування заходів радіоекологічної безпеки у зоні впливу Чорнобильської катастрофи, починаючи з травня 1986 р. Він став засновником вирішення проблем захисту довкілля в Україні з позицій трансформації фізико-хімічних форм радіонуклідів, кінетики утворення міграційне здатних і фіксованих форм. Відповідно розробленій ним моделі, прогнозний період напівочищення шляхів міграції радіонуклідів у рослинність через кореневе живлення склав 3-4 роки, а не 30 років, як було б за умови самоочищення тільки за рахунок ядерно-фізичного процесу радіоактивного розпаду цезію-137.

Перші кроки у застосуванні концепції формоутворення радіонуклідів для захисту довкілля були зроблені при складенні прогнозу забруднення Дніпровських каскадів на перший поставарійний паводок навесні 1987 р., в якому Бондаренко Г.М. брав безпосередню участь. Прогноз, що був переданий Уряду УРСР, зіграв вирішальну роль при підготовці урядового рішення про (не)виселення цивільного населення з районів ризику забруднення джерел водопостачання (в тому числі, м. Києва), що сприяло запобіганню збитків, пов'язаних із запланованим відселенням з прибережних районів, запобіганню стресів у населення. У подальшому були визначені прогнозні параметри самоочищення екосистем різних ландшафтно-геохімічних умов північних областей України, що постраждали від аварії ЧАЕС.

Інформація про динаміку процесів самоочищення (реабілітації) забрудненого довкілля доводилась у фахових виданнях, на конференціях, в періодичних виданнях, на телевізійних каналах, що сприяло зменшенню радіофобії у населення України та відродженню раціонального природокористування на забруднених площах.

Бондаренко Г.М. брав активну участь у численних програмах Європейської Комісії (ЕСР, ТАSIS) що були присвячені вирішенню проблем реабілітації забруднених територій, а також, через УНТЦ – розробці мембранно-сорбційних методів очищення технологічних розчинів ядерних енергооб'єктів, новим технологіям модифікації трибосистем. Спільно з Ливермольскою національною лабораторією ім. Лоуренса (США) розробляються ідентифікаційні ознаки продуктів уранопереробної промисловості України, що забезпечать вирішення задач ядерної криміналістики. Роботи, що пов'язані з запобіганням виносу природних радіонуклідів з хвостосховищ виробництва урану (м. Дніпродзержинськ) спрямовані на поліпшення радіоекологічної обстановки в зоні впливу цих об'єктів.

Бондаренко Г.М. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.), нагороджений медаллю «За працю і звитягу» (2006 р.), Грамотою Урядової комісії по ліквідації наслідків аварії ЧАЕС (1986-1988), міністра МНС України (1998), Пам'ятним знаком дирекції ЧАЕС (1989).

У 2013 р. Бондаренко Герман Миколайович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.