Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ДОВГАЛЬ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ДОВГАЛЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

заступник директора з наукових питань Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,

доктор біологічних наук, професор,

нагороджений медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Довгаль Ігор Васильович у 1980 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченко за спеціальністю зоологія та ботаніка. Нині І.В. Довгаль працює в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України з 1979 року. Стаж наукової роботи І.В. Довгаля 24 роки, всі – в Інституті зоології. Починав діяльність на посаді інженера, зараз він очолює відділ фауни та систематики безхребетних і є заступником директора Інституту з наукової роботи .

Довгаль І.В. – фахівець у галузі протистології, проводить фундаментальні та прикладні дослідження з систематики, екології і еволюції найпростіших (інфузорій, а також джгутикових, амеб, сонцевиків). Ним обгрунтовані оригінальні визначення понять «мікроперифітон» і «мікроперифіталь», сформульовано оригінальні уявлення про походження і еволюцію різноманітних прикріпних органел у інфузорій. Показано, що перехід протистів до прикріпленого способу життя не приводив до регресивних змін (катаморфозів), а навпаки, спричинив морфофункціональний і біологічний прогрес. І.В. Довгаль є автором оригінальної системи класу 8исІогеа, яка зараз є широко визнаною.

І.В. Довгаль – автор 120 наукових публікацій, серед яких: 3 монографії, 1 науково-популярна книга, 55 статей у наукових журналах, 8 статей у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій, 39 тез доповідей та 14 біографічних та інформаційних публікацій. Має 1 патент на метод контролю роботи очисних споруд.

І.В. Довгаль підготував 8 кандидатів наук і продовжує керувати роботою аспірантів, при цьому зосереджує увагу на розвитку в Україні вивчення найпростіших як окремого наукового напрямку. І.В Довгаль є широко відомим в Україні і за її межами фахівцем. Він є членом Міжнародного товариства протистологів, а у 2006 році був обраний віце-президентом цього товариства. У 2006 році за ініціативою І.В. Довгаля була відновлена Секція

протистологів при Українському науковому товаристві паразитологів, яку він очолив. У цьому ж році Секція увійшла до Європейської федерації протистологічних товариств.

І.В. Довгаль є членом двох спеціалізованих вчених рад, членом редколегій журналів «Вестник зоологии», «Природа Волинського Полісся», «Protistology», секретарем редколегії монографічної серії «Фауна України», входить до Національної комісії з питань Червоної книги України. Є членом редколегії тому «Геохімія живої речовини» серії «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського».

І.В. Довгаль у 2005 та у 2006 роках нагороджений почесними грамотами Президії НАН України (у 2006-му році як учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), у 2005 році нагороджений премією ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

У 2013 р. Довгаль Ігор Васильович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.