Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ГУЗЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ГУЗЄВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН,

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,

нагороджений медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Гузєв Ігор Вікторович закінчив Українську сільськогосподарську академію (1985 р., зооінженерний факультет, за фахом – зооінженер). Основні напрями наукової діяльності стосувалися досліджень, пов'язаних опрацюванням низки теоретичних питань популяційної генетики, практичних питань вивчення онтогенезу, материнського впливу через умови ембріонального розвитку худоби і формування пасивного колострального імунітету молодняку, етологічних складових життєздатності в неонатальний період, екстер'єрно-конституціональних   особливостей   у   тварин   і   розробки   інтегральних селекційно-генетичних методів ранньої оцінки, добору і підбору великої рогатої худоби за природною резистентністю.

Ним розроблено організаційні принципи тиражування багатокомпонентних поетапних систем надраннього прогнозування й оцінки фізіологічної стійкості великої рогатої худоби різної статі.

Подальший напрям досліджень був зосереджений на питаннях збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва (ГРТ) України. Ним запропоновано цілісну методологію збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України на базі розкриття низки теоретичних аспектів із застосуванням цілого спектру нових, узгоджених з міжнародним досвідом, методичних підходів. Запропоновано поняття генофонд ового об'єкту, статусу і суб'єкту. Встановлено існуючу різноманітність генетичних ресурсів свійських тварин України (596 генофондових об'єктів 80-ти видів 4-ох зоологічних класів) та розроблено і проведено вітчизняну та міжнародну, під егідою ФАО, класифікації і аналіз всіх генофондових об'єктів. Розроблено методику оцінки категорій стану щодо збереження генофонду порідних популяцій, на базі якої проведено ідентифікацію статусів ризику всіх наявних в Україні ГРТ. Розроблено алгоритм та встановлено основні параметри безпечного зберігання мініпопуляцій 35-ти видів домашніх тварин методом іп situ, здійснення селекційно-генетичного моніторингу племінних ресурсів і формування національної інформаційної системи біорізноманітності сільськогосподарських тварин. Встановлено організаційні принципи та потреби зберігання генофондів різних видів тварин методом ех sіtи іп vitro задля довгострокового кріозбереження з метою надійного відновлення законсервованих популяцій. Виявлено всі існуючи та визначено основні форми збереження спадкового різноманіття. Охарактеризовано племінну базу і проведено моніторинг біорізноманіття генетичних ресурсів спеціалізованого м'ясного скотарства України в контексті збереження генофонду тварин. Розроблені та рекомендовані до впровадження "Програма збереження генофонду основних видів сільськогосподарських тварин в Україні на період до 2015 року" і "Положення про визначення та збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин".

Опублікував 270 наукових праць, у т.ч. три монографії, 10 брошур, 17 програм селекції.

Гузєв І.В. нагороджений Почесною грамотою Президії Української академії аграрних наук, 2006 р.; Трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, 2008 р.; Орденом «За заслуги» III ступеня, 2009 р.

У 2013 р. Гузєв Ігор Вікторович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.