Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ХОДАКИВСКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ХОДАКІВСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

заступник завідувача відділу земельних відносин Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»,

кандидат економічних наук (2008), старший науковий співробітник (2011),

нагороджена медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Ходаківська Ольга Василівна відомий науковець у галузі земельних відносин та кологізації аграрного виробництва. Вищу освіту здобула в Державній агроекологічній академії України (спеціальність – облік і аудит). В ННЦ «Інститут аграрної економіки» працює з 2005 року. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію. У 2011 році їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Ходаківська О.В. проводить дослідження, пов'язані з удосконаленням земельних відносин в умовах ринкових трансформацій, включаючи формування ринку земель сільськогосподарського призначення та його інфраструктури, створення Державного земельного банку, запровадження застави права оренди земельних ділянок, функціонування інституту оренди сільськогосподарських угідь. Основний акцент при цьому робиться на прогнозуванні соціально-економічних і екологічних наслідків подальших ринкових трансформацій для сталого сільського розвитку.

Поряд з цим, Ходаківська О.В. виконує дослідження з проблем екологізації аграрного виробництва в умовах модернізації економічної системи господарювання і становлення ринкових відносин на селі. Особлива увага приділяється пошуку та обґрунтуванню ефективних механізмів стосовно мотивації землевласників і землекористувачів дотримуватись вимог екологічного господарювання. Нею внесено низку науково обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь, якості й безпечності аграрної продукції, розвитку органічного виробництва. Досліджується порівняно новий напрям – екологізація аграрного виробництва в умовах поглиблення інтеграції України в європейський економічний простір та загострення конкуренції на глобальних агропродовольчих ринках.

Основні положення наукових досліджень, які спрямовані на розроблення та обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку земельних відносин в умовах ринкової трансформації отримали позитивну оцінку і були використані при опрацюванні проектів окремих нормативно-правових актів. О.В. Ходаківська, як член робочих груп з розроблення та доопрацювання проектів законів України «Про сільське господарство», «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», «Про ринок земель», проекту Державної цільової програми розвитку сільських територій до 2030р., змін і доповнень до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 р., проекту Стратегії розвитку сільського господарства України на період до 2020р. запропонувала новітні підходи до розв'язання сучасних проблем аграрного землекористування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях.

О.В. Ходаківською опубліковано близько 100 наукових праць, із них 8 монографій, 5 методичних рекомендацій (у співавторстві).

Ходаківська О.В. нагороджена Подякою Національної академії аграрних наук України (2012).

У 2013 р. Ходаківська Ольга Василівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.