Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КОРОЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КОРОЛЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

кандидат юридичних наук,

завідувач наукового відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України,

нагороджений медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Король Володимир Іванович має дві вищі освіти економічну та юридичну, володіє українською, російською, англійською, німецькою мовами, вивчає китайську.

У Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України працює з квітня 2002 року на посадах старшого наукового співробітника, завідувача наукового сектору, завідувача наукового відділу. За час роботи зарекомендував себе як високопрофесійний досвідчений науковець з власною принциповою позицією.

В 2004 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання інвестиційних та зовнішньоторгових договірних відносин в Україні і Китаї (міжнародний приватне – правовий аспект), у 2013 році завершив підготовку докторської дисертації на тему «Правове забезпечення регіональних зовнішньоекономічних стратегій України».

Король Володимир Іванович протягом 2008-2012 рр. здійснював керівництво фундаментальною науковою темою «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій», зараз є керівником наукової теми «Правове забезпечення регіональних інтеграційних стратегій України в контексті модернізаційної політики держави» на 2013-2016 рр. згідно плану науково-дослідних робіт Інституту.

Пріоритетним напрямом досліджень Короля В.І. є удосконалення науково-правового забезпечення зовнішньоекономічної політики України на європейському, євразійському та східноазійському напрямах з метою сприяння розвитку стратегічно важливих відносин України з Європейським Союзом, Росією, Китаєм у сферах зовнішньої торгівлі, іноземного інвестування, інноваційної діяльності. За результатами їх проведення у 2013 році видано одноособову монографію «Правове забезпечення зовнішньоекономічної стратегії України (теоретико-методологічні та прикладні засади державно-правового прогнозування»), а також підготовлено розділи колективних монографій, наукові статті, аналітичні записки, тези доповідей, які присвячені у порівняльній площині теоретично важливим та практично значущим проблемам як публічно-правового, так і приватноправового характеру.

Король В.І. є активним учасником міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів, семінарів, виступав з доповіддю на парламентських слуханнях «Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи».

Король В.І. бере активну участь у здійсненні інформаційно-аналітичної діяльності Інституту, науково-правової експертизи проектів нормативно-правових актів органів законодавчої та виконавчої влади України, проектів модельних законів розроблених в рамках СНД.

Король Володимир Іванович обраний загальними зборами працівників Інституту головою трудового колективу, користується повагою і заслуженим авторитетом серед широкого наукового загалу.

У 2013 р. Король Володимир Іванович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.