Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ЛЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

професор кафедри терапії та клінічної діагностики Білоцерківського національного аграрного університету,

доктор ветеринарних наук (1987),  професор (1988), академік НААН України (1995),

нагороджений медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Левченко В.І. – відомий вчений у галузі внутрішніх хвороб тварин. Вищу освіту здобув в Білоцерківському сільськогосподарському інституті у  1963 р. (ветеринарний лікар широкого профілю). Після захисту кандидатської дисертації працює в Білоцерківському національному аграрному університеті з 1970 р. Докторську дисертацію захистив у 1987 р. У 1976 р. йому присвоєно вчене звання доцента, у 1988 р. – професора. З грудня 1978 р. В.І. Левченко – виконувач обов'язків завідувача кафедри, а з 1980 по 2011 рр. – завідувач. У 1990 р. В.І. Левченко обраний членом-кореспондентом, а в 1995 р. – дійсним членом (академіком) Національної академії аграрних наук України. У 1991-1995 рр. працював завідувачем сектору ветеринарної медицини відділення тваринництва і ветеринарної медицини (за сумісництвом). У 1993-1988 рр. член експертної ради ВАК.

Науковий напрям – внутрішні хвороби молодняку та високопродуктивних корів. В.І. Левченко обґрунтував теорію розвитку ендогенного В-гіповітамінозу, розробив методи діагностики і профілактики хвороб печінки у молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі. Значний внесок зробив у вивчення поліорганної та поліметаболічної патології високопродуктивних корів, методи її діагностики, лікування і профілактики, які впроваджуються у практику. Розроблена теорія множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів.

В.І. Левченко є членом двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом редколегії кількох журналів і збірників наукових праць, був відповідальним за випуск 25 збірників наукових праць Білоцерківського НАУ. За редакцією академіка В.І. Левченка видано 6 підручників для студентів вищих навчальних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації, 2 довідники, 3 навчальні посібники, один практикум. Крім того, він є співавтором двох підручників, один з яких - для студентів Республіки Білорусь, 4 довідників, три з яких опубліковані у Російській Федерації, і З навчальних посібників. Окрім перерахованого, В.І. Левченко опублікував 15 науково-методичних рекомендацій, затверджених органами виконавчої влади України, і 47 навчально-методичних, 300 статей і тез, є співавтором 7 патентів і авторських посвідчень, 7 технічних умов, 8 настанов на застосування препаратів. За керівництва В.І. Левченка підготовлено 5 докторів і 20 кандидатів наук.

Левченко Володимир Іванович – «Відмінник освіти України» (2000);
лауреат премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2003); лауреат премії ім. С. Гжицького (2010); «Заслужений працівник ветеринарної медицини України» (2009); нагороджений «Почесною грамотою Верховної Ради України» (2004); «Почесною грамотою Кабінету Міністрів України» (2006); відзнаками Державного комітету ветеринарної медицини України (2007 і 2010), Почесною відзнакою УААН (2010).

У 2013 р. Левченко Володимир Іванович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.