Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МИРОПОЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

МИРОПОЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України,

доктор педагогічних наук, професор,

нагороджена медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Миропольська Наталія Євгенівна є провідним ученим в галузі естетичного виховання, компетентним і творчим дослідником. У 1978 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 2003р. – докторську дисертацію на тему "Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова".

В Інституті проблем виховання НАПН України працює з січня 1997 р. на посадах провідного наукового співробітника, завідувача лабораторії, головного наукового співробітника. Має понад 150 наукових та науково-методичних праць з питань естетичного розвитку школярів та вдосконалення методики залучення учнів до основ різних видів мистецтва.

Миропольська Н.Є. – автор концепції естетичної логосфери школи, що знайшла відображення у монографії "Мистецтво слова в структурі художньої культури учнів", 7 посібниках для учнів 1-11 класів, 10 посібниках для вчителів і студентів вищих педагогічних закладів освіти, які користуються великою популярністю серед освітян.

Миропольська Н.Є. – розробник нового базового навчального предмета "Художня культура" і методичного супроводу для нього (навчальні програми, 4 підручники, робочий зошит, 3 посібники, хрестоматія), який схвалено МОН України і використовується в школах країни.

Миропольська Н.Є. створила школу виховання молодих учених. Під ЇЇ керівництвом захистили дисертації 29 аспірантів і здобувачів.

Виконані нею педагогічні дослідження теоретико-методологічних основ естетичного виховання мають вагоме теоретичне значення і практичну цінність для реформування освіти в Україні.

Вона – член спеціалізованих Вчених рад К26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України та К29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Член комісії з прийому кандидатських іспитів з теорії і методики виховання. Заступник головного редактора збірника наукових праць "Духовність особистості: методологія, теорія і практика", член редколегії науково-методичного журналу "Мистецтво та освіта".

Нагороджена     значком     "Відмінник     народної     освіти",     медаллю НАПН України     "К.Д.Ушинський".     Має     подяку     від     прем'єр-міністра України (2010р.).

Миропольська Наталія Євгенівна – чуйна і щира людина, користується великою повагою серед колег, наукової і педагогічної громадськості.

У 2013 р. Миропольська Наталія Євгенівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.