Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОМЕЛЬЧУК АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ОМЕЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ОПАНАСОВИЧ

заступник директора з наукової роботи Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України,

доктор хімічних наук, член кореспондент НАН України,

нагороджений медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Омельчук Анатолій Опанасович закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1972 р., хімік по спеціалізації «фізична хімія»).

А.О. Омельчук – відомий в Україні та за її межами вчений у галузі електрохімії і технології неорганічних матеріалів. Він автор і співавтор понад 400 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, серед яких – 157 статей, 114 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Авторитет і визнання йому забезпечили результати, одержані в області електрохімії розплавлених солей, і електрохімічного рафінування кольорових металів, фізичної хімії розплавлених паливно-сольових композицій, рекомендованих для ядерних реакторів нового покоління, високотемпературної корозії конструкційних матеріалів, фінішної обробки металевих поверхонь та електрохімічної дезактивації в режимі виносного електрода

Анатолій Опанасович започаткував новий науковий напрям – електроліз через пористі діелектричні й електропровідні матеріали, тонкі шари розплавлених електролітів. Отримані ним наукові здобутки заклали основу принципово нових технологічних процесів, що не мають аналогів у практиці світового виробництва і в найкоротший термін були освоєні на підприємствах кольорової металургії не тільки України, але й інших країн СНД. Серед них, зокрема, електрохімічні процеси рафінування індію, олова, розділення поліметалічних сплавів методом тонкошарового електролізу. Пріоритет і новизна цих технологічних розробок захищені патентами Канади, Японії, Німеччини, Австралії. За безпосередньою участю А.О. Омельчука вперше в практиці кольорової металургії освоєно новий технологічний процес отримання вісмуту з напівпродуктів свинцево-цинкового виробництва в сольових розплавах.

На даний момент А.О. Омельчук плідно працює в наступних пріоритетних напрямках розвитку науки та техніки:

А.О. Омельчук раціонально поєднує наукову і науково-організаційну діяльність. Він очолює наукову раду НАН України з проблеми «Електрохімія», є членом редколегії "Українського хімічного журналу", заступником голови спеціалізованої вченої ради Інституту загальної та неорганічної хімії із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Плідна наукова праця вченого відзначена медалями «За трудову відзнаку» (1986), «В пам'ять 1500-річчя Києва» (1983 р.), «Винахідник СРСР» (1988), відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2010 р.). Він лауреат першої премії Центрального правління ВХТ ім. Д.І. Менделєєва (1981).

У 2013 р. Омельчук Анатолій Опанасович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.