Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПРОТОПОПОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ПРОТОПОПОВА ВІРА ВІКТОРІВНА

провідний науковий співробітник,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,

доктор біологічних наук, професор,

нагороджена Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» IV ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Протопопова Віра Вікторівна закінчила Київський державний університет ім.
Т.Г. Шевченка (1957 р.), спеціальність – біолог-ботанік.

В.В. Протопопова – визначний український вчений, роботи якого стали вагомим внеском у флористику та систематику судинних рослин, фітогеографію, фітосозологію. Вона є засновником наукової школи з вивчення синантропної та адвентивної флори в Україні. Широку популярність В.В. Протопоповій принесла серія наукових праць із дослідження біології інвазій та урбанофлористики, які отримали міжнародне визнання та широко цитуються у вітчизняних і зарубіжних наукових роботах. В.В. Протопопова – провідний фахівець і головний консультант в Україні з проблем неаборигенних інвазійних організмів.

До широковідомих результатів наукових робіт В.В. Протопопової належать встановлені нею закономірності формування та реконструкція динаміки адвентивної флори в історичному аспекті, гіпотеза про існування порогу видового різноманіття синантропних флор, оригінальна схема їх еколого-флористичних комплексів, розробка наукових основ оцінки впливу інвазійних рослин на довкілля. Визначені В.В. Протопоповою закономірності формування синантропної флори дозволили встановити спрямованість і тенденції її розвитку

в залежності від характеру впливу антропогенних факторів та викликаних ними змін навколишнього середовища. Значне місце в науковій діяльності В.В. Протопопової займають дослідження флори ряду міст України (урбанофлористика). Нею розроблені критерії оцінки біорізноманіття в урбанізованому середовищі, обґрунтовано місце урбанофлори як компонента екомережі України.