Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

РАТЫЧ ИРИНЕЙ БОРИСОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

РАТИЧ  ІРИНЕЙ  БОРИСОВИЧ

головний науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці  Інституту біології тварин НААН,

старший науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН,

нагороджений медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Ратич Іриней Борисович закінчив Львівський зооветеринарний інститут (ветеринарний факультет, 1966 р., за фахом – ветеринарний лікар). Основні напрями наукової роботи стосувалися досліджень, пов’язаних з дією штучних джерел ультрафіолетового опромінювання на організм сільськогосподарських тварин. Одним з пріоритетних напрямів у з’ясуванні механізму дії ультрафіолетового опромінювання було вивчення змін ферментних систем та фізико-хімічних властивостей білків шкіри. Доведено, що за ультрафіолетового опромінення тварин відбувається фотоліз розчинних білків шкіри з утворенням біологічно активних сполук, внаслідок чого виникають біологічні ефекти, які впливають на продуктивність тварин. Надалі дослідження проводилися на  птиці і були спрямовані на вивчення обмінних процесів та  продуктивності у зв’язку з протеїновим, амінокислотним і мінеральним живленням, а також на розроблення рецептури чисторослинних комбікормів та нових мінеральних преміксів.

За комплексного вивчення біохімічних механізмів дії екзогенного сульфату на організм птиці з урахуванням кількості протеїну, сірковмісних амінокислот і загальної сірки в раціоні, шляхом застосування методів радіології, біохімії, фізіології та  живлення, вперше встановлено можливість використання сірки мінеральних сполук для синтезу цистину в їх організмі, специфічну роль різних органів у метаболізмі органічних і мінеральних сірковмісних сполук, розроблено теоретичні основи і практичні рекомендації з використання сульфату натрію в годівлі птиці різного віку, виду і напряму продуктивності.

Встановлено фізіолого-біохімічні механізми дії комплексного препарату рослинного походження на метаболічні процеси в організмі птиці, продуктивність і якість продукції. З позицій фізіології, біохімії та живлення доведено ефективність застосування фітопрепарату замість кормових антибіотиків. Визначено оптимальні дози препарату та запропоновано схеми його використання.

Опублікував  понад 300 наукових праць, у т.ч. дві монографії, три  посібники, підготував п’ять Технічних Умов, має 15 патентів та дев’ять методичних рекомендацій. Підготував шість кандидатів наук.

Ратич Іриней Борисович нагороджений Знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», 1985 р.; Медаллю «Ветеран труда», 1986 р.; Дипломом другого ступеня Виставки досягнень народного господарства УРСР за успіхи у економічному і соціальному розвитку Української РСР, 1989 р.; Почесною відзнакою Української академії аграрних наук, 2006 р.; Почесною відзнакою Аграрного університету імені Коллонтая (м. Краків, Республіка Польща) за досягнення у розвитку науки, 2008 р.; Трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, 2009 р.; є Лауреатом премії імені С.З. Ґжицького, 2008 р.

У 2013 р. Ратич Іриней Борисович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.