Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ШИНСКИЙ ОЛЕГ ИОСИФОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ШИНСЬКИЙ ОЛЕГ ЙОСИПОВИЧ

заступник директора з наукової роботи Фізико – технологічного інституту металів та сплавів НАН України, доктор технічних наук, професор,

нагороджений медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Шинський Олег Йосипович закінчив Київський політехнічний інститут (нині Національний технічний університет України, у 1969 році механіко - технологічний факультет за спеціальністю « Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» (диплом Ш №304940).

Нині працює у Фізико - технологічному інституті металів та сплавів НАН України ( у минулому Інститут проблем лиття АН України) з 1974 року і його діяльність пов'язана зі створенням наукових та технологічних основ вітчизняних методів лиття з використанням моно - армованих ливарних моделей та використанням   для них матеріалів, що випаровуються безпосередньо у ливарній формі під дією теплоти рідкого та тверднучого металу, формоутворення і одержання литих виробів з використанням кріотехнологій, вакууму та надлишкового регульованого тиску.

Шинський О.Й. – доктор технічних наук за спеціальністю « Ливарне виробництво» (диплом ДН № 003471), професор за спеціальністю « Ливарне виробництво» (атестат ПР АР №001846).

Його наукові дослідження дали можливість створити цілий напрямок з теорії ливарних процесів пов'язаних з газогідродинамічними, тепло - масо обмінними , кристалізаційними процесами та структуроутворенням при прямій взаємодії рідкого тверднучого металу з полімерними матеріалами, льодом, які змінюють свій стан від твердого до газоподібного під дією на них теплового потоку від рідкого та тверднучого металу, надлишкового тиску, розрядження та низьких температур.

Використовуючи здобуті нові знання з теорії ливарних процесів Шинський О.Й. разом з учнями та спеціалістами Інституту були створені принципово нові технологічні процеси одержання моно - армованих виливків та литих конструкцій з поверхневими функціональними прошарками з залізовуглецевих та кольорових сплавів, як лиття за моделями, що газифікуються з гравітаційною заливкою металу та під надлишковим тиском, лиття за поруватими моделями, що газифікуються, наповненими армуючою, легуючою, неметалевою фазою.

Шинським О.Й створив принципово нові екологічні чисті методи формоутворення з використанням низьких температур та дійсно екологічно чистих природніх зв'язуючих (води): методи лиття у заморожені форми та за льодяними моделями.

Під керівництвом О.Й. Шинськогод реалізації створених технологій було розроблене обладнання, що дає змогу організувати нові ливарні виробництва в Україні та зарубіжжі потужністю кожного до 25 тис. тонн./рік.

Напрацювання з теорії та практики О.Й. Шинського відображені в   одній монографії, 350 друкованих працях та патентах, під його керівництвом створено в Україні, Росії, Бєларусі, В'єтнамі, Польщі, Ірані, Румунії понад двадцять ливарних виробництв і попит на які в теперішній час зростає.

Шинський О.Й, займається громадською роботою та підготовкою фахівців для забезпечення розвитку ливарного виробництва в Україні, він є президентом Асоціації ливарників України, засновником двох філій кафедр ливарного виробництва вінституті,   працює на посаді професора у Національному технічному університеті України (КПІ) та Одеському національному технічному університеті, входить до складу Спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, багато років працював у експертній раді ВАКу, є членом редколегії двох вітчизняних та двох зарубіжних фахових друкованих видань, під його керівництвом булозахищено три докторських та шість кандидатських дисертацій.

У 2013 р. Шинський Олег Йосипович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.