Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ТКАЧЕНКО ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ

провідний науковий співробітник,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,

доктор біологічних наук (1989 р.), старший науковий співробітник (1984 р.),

нагороджений Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» IV ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Ткаченко Василь Семенович закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1960 р. ), спеціальність – біолог-ботанік.

В.С. Ткаченко – видатний український учений, роботи якого стали вагомим внеском у фітоценологію, степознавство та фітосозологію. Широке визнання В.С. Ткаченку принесли його праці з фітоцентичного й картографічного моніторингу заповідних степів, у яких встановлено спрямованість і темпи структурних перебудов степових екосистем та характер процесів, що обумовлені екотопічними змінами, включаючи кліматичні.

За результатами багаторічного моніторингу заповідних степових територій України В.С. Ткаченком визначені специфіка та функціональна сутність резерватного структурогенезу трав'янистих екосистем, його стадійність і гомеостатична спрямованість від початку глобальних змін довкілля до сьогодення, з'ясовані механізми сукцесій степових екосистем та умови й механізми переходу цих екосистем на інші рівні функціонування та структурування з участю лігнозних біоморф.

Отримані В.С. Ткаченком дані тривалого моніторингу заповідних степових територій України мають важливе наукове значення для пізнання процесів, що відбуваються зі степовими ценозами в умовах заповідного режиму, розуміння сутності та з'ясування причин і шляхів змін цих ценозів під впливом різних факторів природного та антропогенного походження, а також практичне значення для збереження степів і розробки відповідних менеджмент-планів.

Відомими в колах науковців і діячів у галузі охорони природи є результати наукових досліджень В.С. Ткаченка, що пов'язані зі встановленням причин олучнення степових ценозів та обміління малих рік Донбасу, розроблені ним пропозиції щодо коригування режимів збереження унікальних степових екосистем та запропонована ним система заходів з оптимізації мережі охоронних територій степової зони України. Виявлені та описані В.С. Ткаченком раритетні види рослин увійшли до Червоної книги України. За його участю підготовлено Зелену книгу України.

В.С. Ткаченко  нагороджений Почесною грамотою Відділення загальної біології НАН України за видатні заслуги в галузі степознавства (2011 р.).

У 2013 р. за високі трудові досягнення Ткаченко Василь Семенович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – Георгіївську медаль «Честь. Слава. Труд».