Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ТРУНОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ТРУНОВА ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА

виконуючий обов'язки завідувача відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України,

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Трунова Олена Костянтинівна закінчила Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе (1981 р., спеціальність – хімік).

О. К. Трунова є висококваліфікованим фахівцем з неорганічної хімії, зокрема хімії координаційних сполук, яка здатна самостійно ставити наукові задачі, проводити аналіз та узагальнення наукових результатів експериментів, творче підходити до наукових проблем. Вона автор та співавтор понад 110 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, серед яких — 61 стаття, 6 патентів на винаходи.

Наукова діяльність Трунової О.К. спрямована на створення теоретичних та практичних основ синтезу і дослідження координаційних сполук (1 та І* металів з лігандами

різної природи (комплексон, р-дикєтоні, азот-, фосфор- та тіовмісні органічні сполуки) та створенню на їх основі матеріалів полі функціонального призначення. За її ідеєю та ініціативою було розроблено методики синтезу нових сполук, раніше не описаних в літературі. За результатами всебічних досліджень біологічно активних сполук визначеної хімічної структури із заданими властивостями широкого спектру дії для сільського господарства та медицини, нею були розроблені технологічні умови для промислового виробництва біологічно активних препаратів, рекомендованих Міністерством агрополітики України для використання їх в рослинництві та тваринництві на забруднених радіонуклідами територіях.

Оленою Костянтинівною розроблено нові сполуки, як основи лікарських субстанцій для діагностики різних захворювань, в тому числі і онкозахворювань за допомогою методу магнітно-резонансної томографії, для лікування залізодефіцитної анемії у різних груп населення.

За вагомий особистий внесок у розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у галузі неорганічної хімії, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм у 2004 р. О.К. Трунова була нагороджена Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

На даний момент О.К. Трунова плідно працює в наступних пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки:

•    синтез нових сполук для функціональних матеріалів;

•    створення  нових  імпортзаміщуючих  препаратів  для  діагностики  онкологічних захворювань;

•    хімія наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій.

Трунова О.К. плідно поєднує наукову і науково-організаційну діяльність. Вона є членом Вченої ради та членом експертної ради Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України, з 2000 р. є головою профспілкового комітету ІЗНХ НАНУ.

Трунова Олена Костянтинівна  нагороджена Почесною грамотою Кабінету міністрів
України (2004 р.).

У 2013 р. Трунова Олена Костянтинівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Трудова слава».