Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ЯКОВЕЦ ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ЯКОВЕЦЬ ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної Академії правових наук України,

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

нагороджена медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Яковець Ірина Станіславівна народилась 1973 року в м. Харкові. Має вищу освіту – закінчила у 2001 р. Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

З 01.10.2004 року по теперішній час працює в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України на постійні основі. У теперішній час обіймає посаду провідного наукового співробітника сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Захист відбувся 26.06.2006 року в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Тема дисертації: «Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань». Диплом кандидата наук ДК №036953, виданий за рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 9 листопада 2006 року (протокол № 53-06/10).

Вчене звання – старший науковий співробітник (диплом старшого наукового співробітника АС №007271, виданий за рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 10 жовтня 2010 року (протокол № 49-06/2).

Яковець І.С. є лауреатом Премії Президента України для молодих вчених 2008 року (Указ Президента України від 01.12.2008р. № 1122/2008).

З 01.01.2012р. зарахована до докторантури Інституту та займається написанням докторської дисертації за темою «Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань».

Має 120 опублікованих наукових праць.

За період роботи в Інституті вивчення проблем злочинності Академії правових наук України Яковець Ірина Станіславівна проявила себе висококваліфікованим і досвідченим фахівцем з проблем кримінально-виконавчого права, приймала активну участь у проведенні наукових досліджень за темами «Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання» (№ держ. реєстрації в УкрІНТЕІ 0102U005760), «Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю» (№ держ. реєстрації в УкрІНТЕІ 0107U002499), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (№ держ. реєстрації в УкрІНТЕІ 0108U0041216), «Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та запропонування шляхів її підвищення» (№ держ. реєстрації в УкрІНТЕІ 0107U002500).

Яковець І.С. в якості виконавця у складі творчих колективів Інституту приймала участь у наукових розробках, спрямованих на виконання завдань, покладених на Національну академію правових наук України, за Планом заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у вигляді позбавлення волі, на період до 2009 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1030-р. За результатами виконання цих розробок, зокрема, підготовлені пропозиції щодо позбавлення батьківських прав засуджених до позбавлення волі. Крім того, на прохання Міністерства праці та соціальної політики України підготовлені пропозиції та зауваження на проекти Методичних рекомендацій щодо організації роботи з особами, звільненими із місць позбавлення волі, Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

За зверненням Генеральної прокуратури України Яковець І.С. підготовлено: пропозиції щодо законодавчого врегулювання та практики застосування умовно-дострокового звільнення та заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням; Методичні рекомендації щодо здійснення перевірок діяльності спостережних комісій; рецензія на проект Методичних рекомендацій з питань організації та здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ.

Для Міністерства юстиції України нею підготовлено пропозиції до Концепції державної політики запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань; науковий висновок на пропозиції Міжвідомчої робочої групи з питань реформування попереднього ув'язнення в рамках реформування пенітенціарної системи України та на пропозиції ДПтСУ щодо внесення змін до законодавства України з питань попереднього ув'язнення та до Кримінально-виконавчого кодексу України.

Яковець І.С. приймала участь у підготовці висновків на проекти Законів України: «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України", «Про службу пробації», «Про несення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління системою органів і установ виконання покарань»; щодо проекту Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, Концепції реформування кримінальної юстиції України; наукових висновків за запитами Державного департаменту України з питань виконання покарань та його територіальних управлінь щодо практичного застосування положень кримінально-виконавчого законодавства в діяльності органів І установ виконання покарань.

Вона також є одним з розробників Концепції створення та розвитку системи пробації в Україні та проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Законів України (щодо впровадження служби пробації)».

За означений період Яковець І.С. прийняла участь у роботі 68 науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих» столів.

У 2013 р. Яковець Ірина Станіславівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.