Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

"ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА" BUSINESS BOOK - Мосякова Ірина Юліївна - директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва

Мосякова Ірина Юліївна освітній сфері працює з 1977 року. Має вищу педагогічну освіту (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка). З 1986 року працює в сфері позашкільної освіти.

З 1994 р. по теперішній час – директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва.

Весь цей час позашкільний навчальний заклад знаходиться у динамічному розвитку, двічі був атестований «З відзнакою» (2004, 2014), та увійшов до Переліку найбільших позашкільних навчальних закладів України.

Мосякова І.Ю. – досвідчений керівник, який вміє побачити перспективи навчального закладу, управлінець-професіонал, що забезпечує єдність дій педагогічного колективу, сім'ї, громадськості. За час роботи створила талановитий і творчий колектив однодумців. Творчо підходить до організації навчально-виховного процесу, максимально підтримує ініціативу та використовує інтелектуальний і творчий потенціал педагогів, залучає вчених до вирішення нагальних проблем позашкільної освіти. Розширює простір для професійного самовираження педагогів (виставки-презентації, конкурси проектів та програм, майстер-класи тощо). Організовує інноваційно-методичний простір для професійного розвитку індивідуально-особистісних якостей, професійних цінностей та компетентностей кожного педагога. Впроваджує сучасні освітні технології, які допомагають зробити процес пізнання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.

Велику увагу І.Ю.Мосякова приділяє модернізації системи управління позашкільним навчальним закладом, консолідації колективу педагогів, батьків і вихованців Центру творчості «Шевченківець» для впровадження активних змін у навчально-виховний процес. Визначні організаторські здібності, постійний творчий пошук дали можливість динамічно розвиватися Центру творчості і досягти стабільно-високих результатів у навчально-виховній роботі.

Педагогічний колектив на чолі з Мосяковою І.Ю. спільно з науковими співробітниками відділу економіки та управління ЗСО Інституту  педагогіки НАПН України здійснює науково-дослідну роботу «Організаційно-педагогічні засади допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу» (2011 – 2016 рр.) та «Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» (2016 – 2022 рр.).

За вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, значні успіхи у творчому становленні дитячої особистості Мосякова Ірина Юліївна нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1997), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001), нагрудним знаком «Відмінник столичної освіти» (2007), нагрудним знаком «Софія Русова» (2010), почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (2016).

Центр творчості – член Європейської Асоціації закладів вільного часу для дітей та молоді, Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація Шкіл майбутнього», Асоціації позашкільних закладів України, а Мосякова І.Ю. особисто є керівником Київського територіального відділення Міжнародної асоціації  позашкільної освіти. 

Професійне зростання і переваги отримані в процесі роботи дозволили їй брати участь в роботі Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України (2014-2016), та стати членом Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України (2016).