Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

РАХМЕТОВ ДЖАМАЛ БАХЛУЛ ОГЛЫ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

РАХМЕТОВ ДЖАМАЛ БАХЛУЛ ОГЛИ

завідувач відділу нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України,

доктор сільськогосподарських наук, професор,

нагороджений Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» IV ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Рахметов Джамал Бахлул огли закінчив Українську сільськогосподарську академію (тепер Національний університет біоресурсів і природокористування України, 1986 р., вчений агроном).

Д.Б.Рахметов – відомий в Україні та визнаний у світі вчений у галузі інтродукції, акліматизації, селекції нових культур, інтенсифікації продукційних процесів у біоконверсії та рослинництві. Він автор 343 наукових публікацій, серед них 18 монографій та брошур, 34 авторських свідоцтв та 15 патентів, 6 Державних стандартів України, 30 Методик проведення експертизи сортів нових культур. Відомою і значимою є роль його у збагаченні та збереженні різноманіття корисних рослин, внаслідок чого створено один із найбільших в Україні генофонд економічно-цінних культур (понад 1200 таксонів) різного напряму використання. Створені ним сорти та нові технології впроваджуються в Україні, а також в країнах СНД, Євросоюзу, КНР, КНДР, Республіці Корея, які забезпечують високу економічну ефективність. Д.Б.Рахметов підготував 8 та зараз готує ще 7-х кандидатів та 2 докторів наук. Він – досвідчений організатор наукових досліджень. З 2002 р. очолює відділ нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України. Під його керівництвом виконувалися 17 наукових відомчих тематик, теми з цільових наукових програм та інноваційні проекти установ НАН України, а також численні госпдоговорні тематики. За особливі заслуги перед українським народом нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та підготовку наукових кадрів нагороджений премією НАН України ім. академіка В.Я. Юр'єва, премією Ради ботанічних садів та дендропарків України ім. академіка М.М. Гришка, «Знаком пошани» та іншими почесними відзнаками Міністерства аграрної політики і Міністерства економіки України та Президії НАН України. Д.Б.Рахметов  – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.). Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій в галузі біологічних наук, Українського ботанічного товариства, бюро Ради ботанічних садів України, редакційної колегії Міжнародних наукових фахових журналів «Цитологія і генетика» та «Інтродукція рослин». Цілеспрямований, грамотний, ініціативний спеціаліст. Користується заслуженою повагою та авторитетом у колективі і серед фахівців в Україні та за її межами.

У 2013 р. за високі трудові досягнення Рахметов Джамал Бахлул огли отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – Георгіївську медаль «Честь. Слава. Труд».